26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21, 23/21 i 36/23)

S a z i v a m

26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 07.11.2023. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji,

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obavljanju dimnjačarske djelatnosti

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

 1. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi na području Općine Matulji za razdoblje od 2023. do 2025. godine

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu,

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog II. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu,

Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić

 1. Prijedlog II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu,

Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić

 1. Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.07. do 30.09.2023. godine

Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

 1. Izvješće o radu Općinskog načelnika za period 01.siječnja.2023. do 30.lipnja.2023. godine

Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

 1. Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Predstavnik izrađivača plana i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 7. stambene zone “ Puhari“

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 06.11.2023. godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Kompletan materijal za sjednicu preuzmite OVDJE.

Materijal za točku dnevnog reda 18. Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna UPU Matulji preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić