17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15–pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 20.12.2022. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Prijedlog Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak
  1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

  1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić

  1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić

  1. Prijedlog Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2023. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

  1. Prijedlog Programa korištenja šumskog doprinosa za 2023. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak,

  1. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović,

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak,

  1. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak.

Napomena: Materijali uz točku 1.,3. i 4. dnevnog reda dostaviti će se naknadno po zaključenju rasprave na 16. sjednici Općinskog vijeća 13.12.2022. godine.

Vezano uz točku 1., 2. i 7. predloženog dnevnog reda ističemo da javno savjetovanje o prijedlogu Odluka završava 19.12.2022. godine te će izvješća o održanom savjetovanju biti dostavljena naknadno.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 19.12.2022.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Prijedlog Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu – OVDJE.

Materijale za vijeće preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić