13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0005
Matulji, 14.05.2018
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18)

Sazivam

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 24. svibnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

 

 1. Upoznavanje sa projektom Liburnijskih voda d.o.o. EU Liburnijska aglomeracija

Izvjestitelji: Direktor društva Ervino Mrak i rukovoditelj  razvoja i investicija Miodrag Šarac
 

 1. Prijedlog Ugovora između Općine Matulji i Brodogradnje Pičuljan d.o.o. Rab

Izvjestiteljica: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh
 

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena
Stanić
 

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
  Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Viši stručni suradnik za prostorno uređenje
Smiljana Veselinović
 

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjene i dopune
  Urbanističkog plana uređenja Matulja

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Viši stručni suradnik za prostorno uređenje
Smiljana Veselinović
 

 1. 6. Razmatranje i donošenje Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog
  plana uređenja centra Matulja (DPU 1)

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Viši stručni suradnik za prostorno uređenje
Smiljana Veselinović
 

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage dijela
  Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3)

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Viši stručni suradnik za prostorno uređenje Smiljana
Veselinović
 
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.
 
Materijale za 13. sjednicu preuzmite na ovom linku.

                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                            Darjan Buković, bacc.oec.,v.r.