PRIJENOSNI ŠALTER ZA OBAVLJENJE UPRAVNIH POSLOVA POLICIJSKE POSTAJE OPATIJA OD VOVOG PROSINCA U MATULJIMA

Dostupnije usluge za građane Općine Matulji

Građanima Općine Matulji će već od početka prosinca biti daleko dostupnije usluge Policijske postaje Opatija budući da će prijenosni šalter za obavljanje upravnih poslova jednom mjesečno biti smješten Općini Matulji . Tako će svi oni kojima je otežan dolazak u službene prostorije Policijske postaje Opatija radi ishodovanja osobnih iskaznica,matičnog broja,putovnica,vozačkih dozvola,registracija te zaprimanje zahtjeva za prijavu prebivališta i boravišta kao i podizanje potvrda moći ove potrebe obaviti svake prve srijede u mjesecu od 12:00-13.30 sati u Vijećnici Općine Matulji gdje će dežurati referent Policijske postaje Opatija. Cilj je PP Opatija da poboljša suradnju sa građanima i pruži im što dostupniju uslugu, pa se pozivaju svi da iskoriste ovu novinu te izbjegnu gužvu i što ležernije riješe svoje potrebe.

 

OPĆINA MATULJI