OBAVIJEST – JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOZIMA OPĆIH AKTA

Obavještavamo javnost da je u tijeku javno savjetovanje o dva vrlo važna opća akta Općine Matulji i to:

  • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

  • ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u javno savjetovanje te svojim primjedbama i prijedlozima doprinesu kvalitetnijim konačnim prijedlozima akata.

Javno savjetovanje traje do 11.ožujka 2021.godine nakon čega će se prijedlozi akata uputiti Općinskom vijeću na donošenje.

Nacrt prijedloga akata sa obrazloženjem i načinom sudjelovanja u Javnom savjetovanju mogu se pronaći na mrežnim stranicama Općine Matulji:

www.matulji.hr / dokumenti općine / javna savjetovanja / otvorena savjetovanja (http://matulji.hr/pocetna/otvorena-savjetovanja/)

OPĆINA MATULJI