UREĐEN JE SPOJ NA CESTU PUT LUSKINO

Nakon rekonstrukcije državne ceste D8 i trokrakog raskrižja na kojem se nerazvrstana cesta Put Luskino priključuje na državnu cestu, javila se potreba za usklađivanjem – uklopom postojeće nerazvrstane ceste na rekonstruirano raskrižje zbog omogućavanja boljeg i sigurnijeg prometovanja. Postojeći lokalni spoj na cestu Put Luskino, neposredno nakon trokrakog raskrižja, raščlanjen je u dva odvojena priključka. Izvedeni su radovi koji uključuju korekciju nivelete ceste, proširenje kolnika, izvedba dva zasebna spoja, uz asfaltiranje, oborinsku odvodnju, rubnjake, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i zaštitnu ogradu, a u planu je i uređenje zelenih površina uz cestu. Sveukupna vrijednost investicije iznosi 77.311,95 eura bez PDV-a, što uključuje projektnu dokumentaciju, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem.