SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVKE RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG OBVEZNOG ŠKLOSKOG MATERIJALA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA

Općina Matulji će i u školskoj godini 2023./2024. sufinancirati troškove nabavke radnih bilježnica i ostalog obveznog školskog materijala za sve učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Matulji.

Iznos sufinanciranja ovisi o razredu koji učenici pohađaju, a iznosi:

• 1. razred - 55,00 eura 
• 2., 3. i 4. razred – 25,00 eura 
• 5. i 6. razred – 40,00 eura 
• 7. razred – 60,00 eura 
• 8. razred – 75,00 eura 

Zahtjevi će se zaprimati u periodu od 04. rujna do 30. rujna 2023. godine putem online obrasca, koji će biti objavljen na web stranici Općine Matulji pod rubrikom „Obrasci“ – „Obrasci obrazovanje“ te izuzetno osobno u pisarnici Općine Matulji u uredovno radno vrijeme za primanje stranaka.

Općina Matulji će iz službenih evidencija s kojima raspolaže ili dostupnih evidencija drugih tijela, izvršiti provjeru podataka iskazanih na zahtjevu.

Za učenike koji pohađaju osnovnu školu izvan područja Općine Matulji uz zahtjev je potrebno dostaviti i potvrdu o upisu u školu.

Ukoliko su ispunjeni svi uvjeti, iznos sufinanciranja isplatiti će se na račun podnositelja zahtjeva u pravilu do kraja mjeseca listopada.

U Proračunu Općine Matulji za 2023. godinu za sufinanciranje radnih materijala izdvaja se oko 27.000,00 eura.