SUFINANCIRANJE TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA TE STUDENTIMA

Općina Matulji će u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. sufinancirati troškove javnog prijevoza sljedećim kategorijama:

  • Redovnim učenicima upisanim u OŠ “Dr. Andrija Mohorovičić” Matulji i OŠ “Drago Gervais” Brešca koji imaju prebivalište na području Općine Matulji i učenicima koji su strani državljani s odobrenim boravkom u Republici Hrvatskoj na području Općine Matulji, a koji ne ostvaruju sufinanciranje javnog prijevoza od strane Primorsko – goranske županije budući da im je udaljenost od mjesta prebivališta/boravišta do škole manja od 3 km za učenike od 1. do 4. razreda te manja od 5 km za učenike od 5. do 8. razreda, uz uvjet da od mjesta prebivališta/boravišta do škole koju polaze postoji minimalno jedna autobusna stanica. Navedenim učenicima sufinancirati će se 50% cijene mjesečne osnovnoškolske karte za razdoblje od 01.09.2023. do 30.06.2024. godine.
  • Redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Matulji i učenicima koji su strani državljani s odobrenim boravkom u Republici Hrvatskoj na području Općine Matulji i to:
  1. Učenicima koji pohađaju srednju školu na području PGŽ-a, Općina Matulji sufinancira troškove javnog prijevoza u iznosu od 20% cijene mjesečne srednjoškolske karte za razdoblje od 01.09.2023. do 30.06.2024. godine.
  2. Učenicima koji pohađaju srednju školu izvan područja PGŽ-a, Općina Matulji sufinancira troškove prijevoza u visini od 20% cijene mjesečne srednjoškolske karte od mjesta prebivališta/boravišta do Grada Rijeke i to za razdoblje od 01.09.2023. do 30.06.2024. godine.
  • Redovnim studentima s prebivalištem na području Općine Matulji i studentima koji su strani državljani s odobrenim boravkom u Republici Hrvatskoj na području Općine Matulji i to:
  1. Studentima koji studiraju na visokoškolskim ustanovama na području PGŽ-a, Općina Matulji sufinancira troškove javnog prijevoza u iznosu od 33% cijene mjesečne studentske karte i to za razdoblje od 01.10.2023. do 30.09.2024., izuzev mjeseca kolovoza 2024. godine.
  2. Studentima koji studiraju na visokoškolskim ustanovama izvan područja PGŽ-a, Općina Matulji sufinancira troškove prijevoza u visini od 33% cijene mjesečne studentske karte od mjesta prebivališta/boravišta do Grada Rijeke i to za razdoblje od 01.10.2023. do 30.09.2024., izuzev mjeseca kolovoza 2024. godine.

Svi učenici osnovnih i srednjih škola te studenti koji pohađaju srednju školu/visokoškolsku ustanovu na području PGŽ, a koji su u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. ostvarivali pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza od strane Općine Matulji, za izradu autobusne karte NE TREBAJU odlaziti na prodajno mjesto KD Autotrolej d.o.o., već se ista može izraditi na kioscima i putem web trgovine. Za učenike i studente kod kojih je došlo do promjena (prelazak iz osnovne u srednju školu ili na visokoškolsku ustanovu, promjena prebivališta i sl.) moraju doći na prodajno mjesto KD Autotrolej d.o.o. kako bi im se upisala potrebna prava.

Prilikom izrade autobusne karte za upis prava na prodajnom mjestu KD Autotrolej d.o.o. potrebno je predočiti dokumentaciju:

  • Učenici koji polaze OŠ Matulji i OŠ Brešca na prodajnom mjestu Autotroleja moraju predočiti osobnu iskaznicu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da imaju prebivalište/boravište na području Općine Matulji.
  • Učenici srednjih škola koji školu pohađaju na području PGŽ, dužni su na prodajnom mjestu Autotroleja predati potvrdu o redovnom upisu u školsku godinu 2023./2024. (potvrda 75 %) te dostaviti na uvid osobnu iskaznicu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da imaju prebivalište/boravište na području Općine Matulji.
  • Redovni studenti koji pohađaju studij na području PGŽ dužni su na prodajnom mjestu Autotroleja predati potvrdu o upisu u akademsku godinu 2023./2024. te dostaviti na uvid osobnu iskaznicu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da imaju prebivalište/boravište na području Općine Matulji.

Redovni učenici srednjih škola i studenti koji srednju školu odnosno studij pohađaju izvan PGŽ pravo na sufinanciranje prijevoza ostvaruju podnošenjem zahtjeva putem online obrasca, koji će biti dostupan na web stranici Općine Matulji www.matulji.hr pod rubrikom „Obrasci“ – „Obrasci obrazovanje“ te izuzetno osobno u pisarnici Općine Matulji u uredovno radno vrijeme. Uz zahtjev je potrebno priložiti i potvrdu o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Pravo na sufinanciranje vrijedi od mjeseca podnošenja zahtjeva, ukoliko je zahtjev podnesen do desetog u mjesecu, dok za zahtjeve podnesene nakon desetog u mjesecu, pravo vrijedi od sljedećeg mjeseca.