PRVA SJEDNICA ODBORA ZA PITANJA BORACA ANTIFAŠISTIČKOG I DOMOVINSKOG RATA OPĆINSKOGA VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednice_odboraREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA PITANJA BORACA ANTIFAŠISTIČKOG I DOMOVINSKOG RATA OPĆINSKOGA VIJEĆA OPĆINE MATULJI

KLASA: 021-05/16-01/3
URBROJ: 2156-04-01-16-13
U Matuljima, 14.06.2016.

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća općine Matulji („Službene novine Primorsko goranske županije „broj 38/09) sazivam prvu sjednicu Odbora za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata Općinskoga vijeća Općine Matulji koja će se održati dana 16. lipnja 2016. (četvrtak) u 18h, u uredu općinskog načelnika Općine Matulji,Trg Maršala Tita 11.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Prijedlog rada Odbora za sljedeće mandatno razdoblje

2. Dogovor vezan uz obilježavanje nadolazećih praznika i polaganja vjenaca na spomen obilježja

3. Razno

Odbor za pitanja boraca antifašističkog iDomovinskog rata Općinskoga vijećaOpćine Matulji

Predsjednik

Denis Kalčić, v.r.