PRORAČUN 2021. – link

Proračun 2021. i projekcije 2022. i 2023.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MATULJI 2021-2023
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021.
Program korištenja naknade za legalizaciju za 2021.
Proračun 2021. i projekcije 2022.- 2023. strojno čitljiv oblik
Proračun u malom 2021.
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA 2021-2023.
OBRAZLOŽENJA PO PROGRAMIMA
I. REBALANS
I. IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU
Polugodisnji izvještaj o izvrsenju proracuna 2021 – strojno čitljiv oblik
Polugodisnji izvještaj o izvrsenju Proracuna za 2021. godinu
Polugodisnji izvještaj o izvrsenju proracuna 2021 – obrazloženje
Analitički prikaz primitaka i izdataka
Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2021
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna – Obrazloženje izvršenja programa
II. IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU
Financijski izvještaji za 2021. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu

Vodič za građane – Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu