Projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Matulji

Projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Matulji, objekt Veli Brgud i Osnovne škole Drago Gervais Brešca, područni odjel Veli Brgud  na adresi Veli Brgud 6, Jurdani“

Ukupna vrijednost projekta: 1.239.345,36 kn

Bespovratna EU sredstva –  435.202,90  kn

Sredstva MRRFEU – 398.729,15 kn

 
Cilj projekta: Provedbom mjera energetske učinkovitosti te uvođenjem obnovljivih izvora energije ostvariti uštede u godišnjoj potrošnji energije u objektu od  Qh,nd od 90.650 kWh/a odnosno 77,94% u odnosu na početno stanje prije obnove
Mjere energetske učinkovitosti koje se provode na objektu: toplinska izolacija vanjske ovojnice, rekonstrukcija krova, zamjena dijela vanjske stolarije i ugradnja solarnog sustava za grijanje potrošne tople vode
Partner u projektu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Trajanje projekta: 12.2016. – 11.2018.
Energetski razred: prije obnove D, nakon obnove B
Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i  obrazovanja“

Program iz kojeg se projekt financira: u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Matulji.
www.strukturnifondovi.hr