PRIPREMA ZA SEZONU GRIJANJA

Javna vatrogasna postrojba Opatija poziva građane da se na vrijeme pripreme za sezonu grijanja. Mole se građani da za svoje dimovodne kanale osiguraju pregled od za to stručnih osoba dimnjačarske službe prije početka loženja, a naročito ako je na njima nešto dorađivano, mijenjano ili se duže vrijeme nisu koristili. Koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji je Obrt za dimnjačarske usluge „Kovačić“ – kontakt: 095/582 7590.

Prilog: Vatrogasci savjetuju