PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆU ZA ODMOR ZA 2024. GODINU

Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji, poziva pravne i fizičke osobe da dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2024. godinu, sve temeljem članka 20. i 49. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23), članka 73. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22) i Odluke o porezima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 43/22 i 46/23) putem obrasca za prijavuPrijava podataka – porez na kuće za odmor

Općenito o porezu na kuću za odmor:

Tko su obveznici prijave?

Člankom 25. Zakona o lokalnim porezima, propisano je da su obveznici plaćanja poreza na kuću za odmor pravne ili fizičke osobe – vlasnici kuća za odmor na području Općine Matulji. Također, Zakonom je propisano da obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

Što se smatra kućom za odmor?

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, u što se ne ubrajaju gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao niti kuće koje se koriste za trajno stanovanje.

Porez na kuće za odmor, prema Zakonu o lokalnim porezima ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), starosti i trošnosti.

Porez na kuću za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine.

Sukladno članku 6. Odluke o porezima Općine Matulji, visina poreza na području Općine Matulji iznosi 4,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor. Pri promjeni vlasništva kuća za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik plaća porez na kuće za odmor ako taj porez nije bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

Do kada se može i kako dostaviti prijava?

Prijavu poreza na kuću za odmor za 2024. godinu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor.

Porezni obveznici prijavu potrebnih podataka u svrhu utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 2024. godinu mogu dostaviti tijekom cijelog poreznog razdoblja 2024. godine.

Općina Matulji omogućava podnositeljima prijava da iste dostave popunjavanjem obrascaPrijava podataka – porez na kuće za odmor koji se može dostaviti osobno na adresu Općine Matulji, Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji ili putem e-maila na adresu opcina.matulji@matulji.hr.

Rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

Porez na kuću za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja obvezniku plaćanja.

Što u slučaju nepodnošenja prijave?

Člankom 56. Zakona o lokalnim porezima propisane su kazne za nepodnošenje prijave s podacima koji su nužni za utvrđivanje poreza, u rasponu od 260,00 eura do 3.310,00 eura.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz obvezu podnošenja prijave?

Za sve upite vezane uz porez na kuću za odmor možete se obratiti na broj telefona 051 401 473 i 051 274 283 ili na e-mail adresu racunovodstvo@matulji.hr