ODOBREN PROJEKT ”TRANSPLANT” – INTERREG PROGRAM SLOVENIJA-HRVATSKA 2021.-2027.

U okviru natječaja prekograničnog programa suradnje INTERREG Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021. – 2027. odobren je projekt ”transPlant” – Integrativna prekogranična zaštita Natura 2000 biljnih vrsta i staništa – koji će Općina Matulji provoditi u partnerstvu s nositeljem projekta ”Prirodoslovni muzej Rijeka” te još dva partnera iz Hrvatske, javna ustanova ”Nacionalni park Risnjak” i Istarska županija te četiri partnera iz Slovenije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Univerza na Primorskem – Fakultet za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Javni zavod park Škocjanske jame i Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 1,6 milijuna eura uz sufinanciranje od 80% putem bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj projekta je trajno poboljšati stanje i zaštitu prepoznatih ugroženih Natura 2000 biljnih vrsta i staništa (suhi krški travnjaci) prekograničnog programskog područja kroz uvođenje modela zajedničkog planiranja i provođenja integrativne prekogranične zaštite koja kombinira aktivne mjere na trenutnim i zamjenskim lokacijama te u mreži banki sjemena. Između ostalog kao doprinos očuvanju bioraznolikosti i zaštiti okoliša provodit će se pilot akcije restauracije staništa, izraditi strategija i akcijski planovi djelovanja na području zaštite te zajedničke aktivnosti (edukacije, prezentacije, izložbe, stručno vođene ekskurzije na lokacije programskog područja s ciljem upoznavanja posebnosti krškog reljefa i biljnog svijeta, organizacija manifestacija te izrada promotivnog i edukacijskog video materijala) kojim se podiže javna svijest o potrebi očuvanja ugroženih biljnih vrsta i staništa ovog kraja.

Ovo je prvi odobreni INTERREG projekt za Općinu Matulji u kojem će sudjelovati kao aktivni partner. Provedba projekta trajat će 30 mjeseci, a početak provedbe očekuje se u travnju 2024. nakon potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta.