Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – komunlani redar

obavijest_matuljiKLASA:100-01/16-01/9
URBOJ:2156-04-01-16-22
Matulji, 27. lipnja 2016.
Na temelju članka 20. stavak stavak 4. zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih za radno mjesto referent – komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:
1. T.M., 1991., Rijeka
2. D.P., 1976., Zvoneća
3. L.P., 1983., Meja Gaj
4. S.P., 1984., Matulji
5. M.S., 1959., Saršoni
6. M.S., 1979., Rijeka
7. N.Z., 1979., Mihelići
Lista kandidata ( po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 7.
Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web. stranice i oglasne ploče Općine Matulji, imenovanim kandidatima upućuje

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu referent – komunalni redar u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji ( 1 izvršitelj m/ž ), na određeno vrijeme od šest mjeseci, koji je objavljen 01.lipnja 2016. i 06.lipnja 2016. (ispravak oglasa) u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Općine Matulji, da pristupe:

a) u ponedjeljak 04. srpnja 2016. godine u 10:00 sati, na provjeru znanja i sposobnosti iz informatike. Provjera se održava u ALGEBRA centru Rijeka, Korzo 24/a II. kat.

b) u utorak 05. srpnja 2016. godine u 12:00 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja pisanog testiranja je Vijećnica Općine Matulji, Matulji, Trg maršala Tita 11. Pisano testiranje traje 45 minuta. Rezultati testa biti će objavljeni na web stranici Općine Matulji dana 06.07.2016. godine.

Pisano testiranje se obavlja iz literature koja je objavljena na web.stranici Općine Matulji (www.matulji.hr) dana 01.06.2016.godine.

Svi kandidati koji pristupe provjeri dužni su sa sobom ponijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti provjeri.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA