ODRŽAN TRADICIONALNI NOVOGODIŠNJI SUSRET NA GRANIČNOM PRIJELAZU RUPA/JELŠANE

granica_susretTradicionalni novogodišnji susret na Graničnom prijelazu Rupa/Jelšane (pograničnih Općine i granične policije) Općine Matulji, Općine Klana, Občine Ilirska Bisrica te Granične policije Republike Hrvatske, Republike Slovenije te PU Primorsko – goranske Županije i PU Kopar.