ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 24 POSLOVNE ZONE PERMANI (K12)

Odluku preuzmite OVDJE.