OBAVIJEST O OTVORENOM JAVNOM SAVJETOVANJU O PRIJEDLOGU OPĆEG AKTA

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je dana 04.04.2022.godine otvoreno javno savjetovanje o prijedlogu općeg akta i to:

  1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji

 Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 04. travnja 2022. do 18. travnja 2022.godine.

Primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu Općina Matulji, Trg. M.Tita 11, Matulji ili elektroničkom poštom na adresu: opcina.matulji@matulji.hr

Kod podnošenja prijedloga ili primjedbi potrebno je navesti

  • podatke o učesniku
  • naziv akta
  • prijedlog za promjenu
  • obrazloženje prijedloga

Više informacija može se pronaći na mrežnim stranicama Općine Matulji http://matulji.hr/pocetna/otvorena-savjetovanja/