OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA NA TEMELJU RASPISANOG NATJEČAJA

OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/21-01/0003
URBROJ: 2156-04-03-01/21-0010
Matulji, 20.04.2021.

O B A V I J E S T

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na temelju raspisanog Natječaja za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za samoupravu i upravu, na radno mjesto Viši savjetnik za provedbu projekata iz područja društvenih djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca – u daljnjem tekstu: Natječaj
Sukladno raspisanom Natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 64/2020 dana 27.05.2020. obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete da će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti održati kako slijedi:
1. pisani test iz objavljene literature navedene u Obavijesti o raspisanom Natječaju na internet stranici Općine Matulji: www.matulji.hr obavit će se u Općini Matulji, Trg maršala Tita 11, 1. kat, Vijećnica, dana 27.04.2021.godine u 15:00 sati
2. intervju će se provesti istoga dana po završetku pisanog testiranja i to s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju a o čemu će kandidati biti obaviješteni osobno po pregledu pisanog testa osobno.
Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja je sljedeća:
(ime i prezime, mjesto)
1. D.R. iz Rijeke,
2. T.B. iz Kastva,

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu
Predsjednik:

Danijel Jerman, dipl.iur.