OBAVIJEST O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA UMANJENJE ZAKUPNINE TE PRODUŽENJU ROKOVA PLAĆANJA ZAKUPNINE ZBOG NASTUPA POSEBNIH OKOLNOSTI UZROKOVANIH BOLEŠĆU COVID 19

Obavještavamo sve zakupce poslovnih prostora Općine Matulji da je općinski načelnik, na temelju članka 35.stavak 5. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 4/13, 17/14, 8/19 i 09/20) donio Odluku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na umanjenje zakupnine zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih bolešću Covid 19 te produženju rokova plaćanja zakupnine u 2020.godini.
KOMPLETAN TEKST OBAVIJESTI PREUZMITE OVDJE.