MODERNIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA JAVNE RASVJETE U OPĆINI MATULJI

Modernizira se kompletna javna rasvjeta, projekt vrijedan 801.500,00 eura

U Općini Matulji započinju radovi na modernizaciji javne rasvjete, odnosno zamjena postojećih rasvjetnih tijela LED rasvjetom s obzirom da postojeća rasvjetna tijela u većini slučajeva ne udovoljavaju današnjim kriterijima zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja.

Broj rasvjetnih tijela koji će biti predmetom rekonstrukcije je 2434, a izvođač radova je tvrtka Domeni d.o.o. iz Matulja. Rok za izvođenje radova je 4 – 6 mjeseci.

Obuhvaćena će biti sva naselja u Općini Matulji – Brdce, Bregi, Brešca, Jurdani, Jušići, Kućeli, Lipa, Male Mune, Mali Brgud, Matulji, Mihotići, Mučići, Pasjak, Permani, Rukavac, Rupa, Ružići, Šapjane, Vele Mune, Veli Brgud, Zaluki, Zvoneća, Žejane.

Cilj projekta je ostvarenje energetskih ušteda u sustavima javne rasvjete provedbom mjera energetske obnove, a koje će rezultirati smanjenjem potrošnje električne energije za 81,54 %, smanjenjem svjetlosnog onečišćenja i emisija CO2 sa te smanjenjem troškova održavanja za 85%.

Ukupna vrijednost projekta je 801.500,00 eura, a financira se putem kredita preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj, odnosno Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz programa kreditiranja „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i to Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ u iznosu od 796.336,85 eura (6.000.000,00 kuna).