KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji utvrdilo je i objavljuje konačne rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora održanih dana 20.11.2022. godine.

Istekom roka za podnošenje prigovora, rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora postali su konačni dana 24. studenog 2022. godine.

Konačni rezultati izbora za vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji