INFO
Internet stranice Općine Matulji.
REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO- URBANISTIČKOG RJEŠENJA UREĐENJA SREDIŠTA NASELJA SA ZGRADOM MULTIMEDIJALNOG CENTRA U MATULJIMA

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko- urbanističkog rješenja UREĐENJA SREDIŠTA NASELJA SA ZGRADOM MULTIMEDIJALNOG CENTRA U MATULJIMA OPĆINA MATULJI  i  DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR) OBJAVLJUJU REZULTATE za  Arhitektonsko–urbanistički, javni, otvoreni, opći, u jednom stupnju anonimni, za realizaciju N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra u Matuljima

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO- URBANISTIČKOG RJEŠENJA UREĐENJA SREDIŠTA NASELJA SA ZGRADOM MULTIMEDIJALNOG CENTRA U MATULJIMA
ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU

Općinski načelnik Općine Matulji dana 20. ožujka 2015. godine donio je Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencija za raspisani Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama “Zelena energija u mom domu” – 2 krug- Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije – 2 krug

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU
KORACI ZA NOVI POČETAK – Kako dužnik može pristupiti mjeri otpisa duga/odgodi ovrhe ?

Općina Matulji je dana 12. veljače 2015. potpisala Sporazum kojim je Vlada Republike Hrvatske utvrdila mjere za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima. Sukladno Sporazumu, građani čiji ukupan iznos duga, zaključno s danom 30. rujna 2014.  i blokiranim računom duže od godine dana, iznosi najviše do 25.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine  A – državnim poduzećima i istovremeno najviše 10.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine B – bankama,…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za KORACI ZA NOVI POČETAK – Kako dužnik može pristupiti mjeri otpisa duga/odgodi ovrhe ?
Odgovori na pitanja natjecatelja – Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog uređenja središta naselja sa zgradom Multimedijalnog centra u Matuljima

U prilogu se nalaze odgovori na postavljena pitanja natjecatelja u postupku provedbe natječaja. Prilozi: Energo tekst Energo plin Geodetski snimak vrtić Odgovori na pitanja natjecatelja Ostale informacije saznajte na ovom linku…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za Odgovori na pitanja natjecatelja – Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog uređenja središta naselja sa zgradom Multimedijalnog centra u Matuljima
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 10 POSLOVNE ZONE JURDANI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI KLASA:350-01/11-01/27 UR.BROJ.:2156-04-01-15-26 U Matuljima, 23.01.2015. Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Matulji (KLASA:350-01/11-01/27 URBROJ: 2156-04-01-15-25 od 23.siječnja 2015.godine), Općinski načelnik kao  nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Općinu Matulji objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 10 POSLOVNE ZONE JURDANI (K 4) –…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 10 POSLOVNE ZONE JURDANI
Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ na području Općine Matulji – drugi krug

Općina Matulji u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Primorsko – goranskom županijom raspisuje drugi krug Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ na području Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ na području Općine Matulji – drugi krug
Skip to content