INFO
Internet stranice Općine Matulji.
Javna rasprava o prijedlogu Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine

 Dana 8. kolovoza 2016. godine otvorena je Javna rasprava o prijedlogu Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Strateški razvojni program Općine Matulji je dokument koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i predlaže razvojne pravce za sve ključne sektore razvoja Općine Matulji sukladno metodologiji i praksi koja se koristi kod izrade strateških dokumenata u Europskoj uniji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za Javna rasprava o prijedlogu Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine
IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA IZ PRORAČUNA OPĆINE MATULJI 2016.

 Izmjenu Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, sredstvima iz Proračuna Općine Matulji 2016. pročitajte na ovom linku…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti Komentari isključeni za IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA IZ PRORAČUNA OPĆINE MATULJI 2016.
5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI Općinsko vijeće KLASA: 021-05/16-01/5 URBROJ: 2156-04-01-16-1 Matulji, 5. rujna 2016. Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14,29/14 i 4/15 – pročišćeni tekst) S a z i v a m 5. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati 15.09.2016. (četvrtak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
Skip to content