JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU OPĆEG AKTA

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA 2024. GODINU

TRAJANJE JAVNOG SAVJETOVANJA: od dana objave na web stranici Općine Matulji odnosno od 27.02.2024. do 28.03.2024. godine.

NAČIN PODNOŠENJA PRIMJEDBI I PRIJELDOGA:

Prijedlozi i/ili sugestije mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu Općina Matulji, Trg Maršala Tita 11, Matulji ili elektroničkom poštom na adresu: općina.matulji@matulji.hr

Kod podnošenja prijedloga i/ili sugestija potrebno je navesti:

  • Podatke o učesniku
  • Naziv akta
  • Prijedlog za promjenu
  • Obrazloženje prijedloga.

U privitku se nalazi prijedlog općeg akta s obrazloženjem te obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju.

OPĆINA MATULJI