JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI OSTVARENJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAMATA ZA 2019. GODINU

Dana 8.11.2019. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi ostvarenja prava na sufinanciranje kamata za 2019. godinu za poduzetnike s područja Općine Matulji posebno za mlade i žene poduzetnice.
Javni poziv je otvoren do 28.11.2019.
Prilog:

  1. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI OSTVARENJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAMATA ZA 2019. GODINU
  2. OBRAZAC 1. – IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
  3. ODLUKA O SUFINANCIRANJU KAMATA ZA 2019. GODINU ZA PODUZETNIKE S PODRUČJA OPĆINE MATULJI