JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021.

Obavještavamo sve udruge i druge organizacije civilnog društva da je dana 01. veljače 2021.godine objavljen

 JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021.

 Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, koji se financiraju iz Proračuna Općine Matulji za 2021., a odnose se na javne potrebe iz područja društvenih djelatnosti od interesa za Općinu Matulji.
 
Prijave se podnose za sljedeća područja:
– obrazovanje,
– kultura,
– socijalna skrb,
– poljoprivreda,
– zaštita okoliša.
 
Rok za prijavu na natječaj je 02.OŽUJAK 2021.
Prijave se šalju na obrascima koji su sastavni dio Javnog natječaja na sljedeću adresu:
Općina Matulji
Trg M.Tita 11., 51 211 Matulji
s naznakom:
„Ne otvaraj – Javni natječaj za udruge”
Sastavni dio Javnog natječaja čine Upute za prijavitelje te obvezni obrasci .
Javni natječaj, upute te obrasci dostupni su na web stranici Općine Matulji OVDJE!!!!
 
          Matulji, 01.veljače 2021.godine
                                                           OPĆINA MATULJI