JAVNA SAVJETOVANJA O ODLUKAMA

Otvorena su javna savjetovanja   o prijedlogu programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, o prijedlogu programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,  o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom te o prijedlogu odluke o koeficijentima za obračun plaće, službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu općine Matulji.

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU – link

— OBRAZAC PROGRAM GRAĐENJA KOM.INFR – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU – link

— OBRAZAC PROGRAM ODRŽAVANJA KOM.INFR. – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA – link

— OBRAZAC ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRUŽANJU JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG  I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I USLUGE POVEZANE S TOM JAVNOM USLUGOM – link

— OBRAZAC IZMJENA ODLUGE PRIKUPLJANJE OTPADA – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE MATULJI – link

— OBRAZAC KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN PLAĆA – link