JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJA

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja za javnu raspravu (KLASA: 350-02/21-01/0005, URBROJ: 2170-27-02/1-23-18) od 14. srpnja 2023. godine, nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja

  1. Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja provest će se u trajanju od 15 (petnaest) dana u razdoblju od 20. srpnja 2023. godine do 03. kolovoza 2023. godine.
  1. Javni uvid u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja moći će se izvršiti svakog radnog dana tijekom trajanja javne rasprave u suterenu zgrade Općinske uprave Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji, u uredovno vrijeme za prijem stranaka (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak: od 9:00 do 11:00 sati i utorak od 12:30 do 16:30 sati). Prijedlog Plana bit će objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (www.mpgi.hr) i Općine Matulji (www.matulji.hr).
  1. Javno izlaganje održat će se 25. srpnja 2023. godine (utorak) u 18:00 sati u Školskoj sportskoj dvorani Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 2/A.
  1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja mogu se podnositi za vrijeme trajanja javne rasprave i to na sljedeći način:
  • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana,
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja,
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi nositelju izrade Plana na adresu Općina Matulji, Trg m. Tita 11, 51211 Matulji, zaključno sa 03.08.2023. godine.
  1. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNICA
Irena Gauš, dipl.oec.

Prijedlog Plana preuzmite OVDJE.