ISTRAŽIVANJE PRORAČUNSKE TRANSPARENTNOSTI ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA

Najnovijim istraživanjem Instituta za javne financije Općina Matulji ponovno je dobila najvišu ocjenu za transparentnost Proračuna. Institut za javne financije već godinama provodi analizu proračunske transparentnosti županija, gradova i općina kojom se transparentnost mjeri brojem proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama županija, gradova i općina – izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna, izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna, prijedlog proračuna, izglasani proračun te  proračunski vodič za građane.

Osmi ciklus istraživanja proveden je u razdoblju studeni-prosinac 2021. godine i veljača-travanj 2022. godine za svih 576 jedinica područne i lokalne samouprave, a u obzir su uzeti dokumenti koji su na mrežnim stranicama jedinice bili dostupni u navedenom razdoblju na dan pretraživanja. Razina proračunske transparentnosti može iznositi od 0 do 5.

 

Tako je Općina Matulji dobila maksimalnu ocjenu 5 za transparentnost, odnosno otvorenost svog proračuna što znači da su objavljeni svi traženi proračunski dokumenti čime se nastavlja dosadašnje transparentno prikazivanje javnih financija proračuna Općine.

Rezultati analize predstavljeni su u Osvrtu Instituta za javne financije Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2021. – travanj 2022. , a detaljan prikaz rezultata po svim županijama, gradovima i općinama dostupni su na interaktivnoj karti objavljenoj na web stranici Instituta.

Prosječna proračunska transparentnost svih hrvatskih lokalnih jedinica iznosi 4,5 od mogućih 5. Sve županije objavile su svih 5 traženih dokumenata, gradovi prosječno 4,7 dokumenata, a općine prosječno 4,4 dokumenta.