DOPUNA DNEVNOG REDA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/0015
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0005
Matulji, 11.12.2018
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18), a u vezi članka 64., stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“ broj: 38/09, 16/13, 8/14 i 22/14)

dopunjujem Dnevni red 

  1. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 20. prosinca 2018. godine (četvrtak), s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

 U Dnevnom redu 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji iza točke 3. predloženog Dnevnog reda dodaju se točke 4., 5. i 6. koje glase:

      DNEVNI  RED:

 

  1. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Viši stručni suradnik za prostorno uređenje Smiljana Veselinović
 

  1. Donošenje odluke o Izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja 23 poslovne zone Rupa (K11)

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Viši stručni suradnik za prostorno uređenje Smiljana Veselinović
 

  1. Donošenje Odluke o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Viši stručni suradnik za prostorno uređenje Smiljana Veselinović
 
Napomena: Materijale uz prijedloge točaka 4., 5. i 6. preuzmite OVDJE.

Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.,v.r.