38. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
KLASA: 021-05/20-01/0011
URBROJ. 2156-04-01-01-20-0002
U Matuljima 30.11.2020.godine
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),

S a z i v a m

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 15. prosinca 2020. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima uz poštivanje preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te Stožera civilne zaštite.


U slučaju da okupljanje ne bi bilo dozvoljeno sjednica će se održati elektronskim putem, na način kako su održane prethodne sjednice, o čemu će vijećnici biti pravodobno izviješteni.
Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

 1. Proračun Općine Matulji za 2021.godini i Projekcije za 2022. i 2023.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković, Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman, Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak
 

 1. Plan razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2021.-2023.godinu

Izvjestitelji: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman, Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak
 

 1. Program Održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković, Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić, Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković, Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić, Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Odluka o zaduženju Općine Matulji za energetsku obnovu javne rasvjete

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković, Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman, Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak
 

 1. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Matulji za 2021.godinu

Izvjestitelji: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman, Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak
 

 1. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji za 2021. godinu

Izvjestitelji: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman, Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak
 

 1. IV Izmjene i dopune prostornog plana Općine Matulji

Izvjestitelj: Savjetnica za komunalni sustav i prostorno uređenje Smiljana Veselinović.                                                                                
 

 1. Odluka o odgodi izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Izvjestitelj: Viša savjetnica za samoupravu i upravu Biserka Gadžo
 

 1. Odluka o prodaji nekretnine oznake z.č. 2233 K.O. Matulji

Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh
 

 1. Izvješće o korištenju proračunske rezerve

        Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković.
 
Sjednica se planira održati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima uz poštivanje preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te Stožera civilne zaštite. U slučaju da okupljanje ne bi bilo dozvoljeno sjednica će se održati elektronskim putem, na način kako su održane prethodne sjednice.
 
Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 14. prosinca 2020.godine.
Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
MATERIJAL ZA SJEDNICU PREUZMITE OVDJE – link
MATERIJAL UZ TOČKU 8. IV IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA – link

ODLUKE DONESENE NA 38. SJEDNICI – link
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc. oec. v.r