34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
KLASA: 021-05/20-01/0007
URBROJ. 2156-04-01-01-20-0002
U Matuljima 17.07.2020.godine
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),

S a z i v a m

34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 28. srpnja 2020. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati.

Sjednica će se održati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima uz poštivanje preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te Stožera civilne zaštite. U slučaju da okupljanje ne bi bilo dozvoljeno sjednica će se održati elektronskim putem, na način kako su održane prethodne sjednice, o čemu će vijećnici biti pravodobno izviješteni.

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:
1. Izviješće o sigurnosnoj situaciji na području Općine Matulji – link
Izvjestitelj: Načelnik Policijske postaje Opatija
2. Izvješća o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu Općine Matulji za 2019.godinu:
a. Komunalac d.o.o.
Izvjestitelj: Uprava društva
b. Liburnijske vode d.o.o.
Izvjestitelj: Uprava društva
c. Autotrolej d.o.o.
Izvjestitelj: Uprava društva
d. Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d.
Izvjestitelj: Uprava društva
e. Žičara Učka d.o.o.
Izvjestitelj: Uprava društva
f. Turistička zajednica Općine Matulji
Izvjestitelj: Direktorica TZ Matulji
g. Nova Liburnija d.o.o.
Izvjestitelj: Uprava društva
3. Izviješće o provedenoj javnoj raspravi oko IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Matulji
Izvjestiteljica: Smiljana Veselinović, Savjetnik za komunalni sustav i prostorno uređenje
4. Informacija o provedenim upisima u Dječji vrtić Matulji
Izvjestiteljica: Jelena Stepić, ravnateljica Dječjeg vrtića Matulji
5. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina oznake k.č. 152 i k.č. 153/1, K.O. Matulji
Izvjestiteljica: Smiljana Veselinović, Savjetnik za komunalni sustav i prostorno uređenje
6. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
Izvjestitelj: Bruno Frlan, Zamjenik Općinskog načelnika
7. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
Izvjestitelj: Danijel Jerman, Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela
8. Zaključak o dodjeli donacije NK Mune za pokroviteljstvo Općine Matulji nad organizacijom Memorijalnog nogometnog turnira „Miloš Dujmović“
Izvjestitelj: Danijel Jerman , Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
9. Izvješće o utrošku sredstava proračunske rezerve za razdoblje svibanj-lipanj 2020.godine
Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 27.srpnja 2020.godine.
Kompletne materijale za vijeće preuzmite OVDJE.
Dozvola za prisustvovanje sjednici – LINK
IZGLASANE ODLUKE – LINK

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković,bacc.oec.v.r