30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21, 23/21 i 36/23)

S a z i v a m

30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 28.03.2024. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže:

DNEVNI RED:

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Matulji u 2023. godini

Izvjestitelji: Zamjenik općinskog načelnika Eduard Baćić i Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Opatija Igor Ravnić,

 1. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Matulji u 2024. godini,

Izvjestitelji: Zamjenik općinskog načelnika Eduard Baćić i Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Opatija Igor Ravnić,

 1. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Matulji u području prirodnih nepogoda u 2023. godini

Izvjestitelj. Općinski načelnik Vedran Kinkela

 1. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Matulji – Igralište Brešca

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović,

 1. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Matulji – Igralište Rukavac

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović,

 1. Izvješće o gospodarenju otpadom na području Općine Matulji za 2023. godini

Izvjestitelj: Predstavnik KD Komunalac d.o.o.

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta na području Općine

Matulji pod nazivom „Građenje građevine komunalne infrastrukture sabirne ulice unutar poslovne zone Mučići II“

Izvjestitelj, Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

 1. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Matulji,

Izvjestitelj: Jakov Džafić, predsjednik Savjeta Mladih Općine Matulji

 1. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš, Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak,

 1. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji u 2023. godini

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš, Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak,

 1. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Irena Gauš, Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak,

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 27.03.2024. godine.

O prijedlogu akata iz točke 1. i 2. dnevnog reda u tijeku je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, te će se izvješća o provedenom savjetovanju dostaviti naknadno.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Kompletan materijal preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednica Općinskog vijeća
Iva Letina