28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
KLASA: 021-05/19-01/0009
URBROJ. 2156-04-01/02-01/19-2
U Matuljima 16.10.2019.godine
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18)

S a z i v a m

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 29. listopada 2019. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 

 1. Kriteriji za izmjene i dopune PPU Općine Matulji
  Izvjestitelj: viši stručni suradnik za prostorno uređenje Smiljana Veselinović i predstavnici izrađivača analize Urbanističkog studija Rijeka d.o.o.
 2. Prijedlog Odluke o zaduživanju
  Izvjestitelj: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Danijel Jerman
 3. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2019.godinu
  Izvjestitelj: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Danijel Jerman

3.a  II. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2019.-2021-godine
Izvjestitelj: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Danijel Jerman

 1. II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
  Izvjestitelj: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Danijel Jerman
 1. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
  Izvjestitelj: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Danijel Jerman
 1. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
  Izvjestitelj: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Danijel Jerman
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
  Izvjestitelj: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Danijel Jerman
 1. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu
  Izvjestitelj: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Danijel Jerman
 1. Prijedlog Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnog tijela Općine Matulji
  Izvjestitelj: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Danijel Jerman
 1. Prijedlog zaključka o početku pripremnih radnji za dodjelu koncesije za uslužnu komunalnu djelatnost-usluge parkiranja u javnoj garaži
  Izvjestitelj: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Danijel Jerman
 1. Prijedlog Odluke o pristupanju Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ
  Izvjestitelj: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Danijel Jerman
 1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Matulji
  Izvjestitelj: Zamjenik Općinskog načelnika Bruno Frlan
 1. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje srpanj-rujan 2019.godine

 
Budući da Javno savjetovanje o nacrtu odluka koje se nalaze u ovom prijedlogu (točka 6.,7., 8. i 9.) istječe 28.10.2019.godine, izvješća o održanim savjetovanjima biti će dostavljena na sjednici Vijeća.
KOMPLETNE MATERIJALE ZA VIJEĆE PREUZMITE OVDJE.
 

                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                               _________________________

    Darjan Buković, bacc.oec.