28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21, 23/21 i 36/23)

S a z i v a m

28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 21.12.2023. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Proračuna Općine Matulji za 2024. godinu i projekcija za 2025 i 2026. godinu –

Izvjestitelji Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2024. godinu

Izvjestitelji Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić

 1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić

 1. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Općine Matulji za 2024. godinu,

Izvjestitelji Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Matulji za 2024. godinu

Izvjestitelji Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, te skrbi o djeci predškolske dobi u 2024. godinu

Izvjestitelji Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini,

Izvjestitelji Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2024. godini

Izvjestitelji Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini

Izvjestitelji Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga na području Općine Matulji

Izvjestitelji: Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje prijavljenih programa i projekata za javne potrebe u kulturi

Izvjestitelji: Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

 1. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-1,

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 3 Rupa (NA 16-NA 7-2)

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) dio

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovne zone Mučići II (K6,R1-3)

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna dijela Urbanističkog plana uređenja 14 Poslovne zone Miklavija (K8)

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 Zona društvenih sadržaja Brešca

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu

Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R22, O2).

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu

Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o skidanju statusa javnog dobra na k.č. 4629/4 k.o. Puži,

Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko pravna pitanja Vladan Mekterović

 1. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na program rada Savjeta mladih Općine Matulji za 2024. godinu,

Izvjestitelji: Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Predsjednik Savjeta mladih Općine Matulji Jakov Džafić,

 1. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini,

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada,

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović, Predstavnik K.D. Komunalac d.o.o.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 20.12.2023. godine.

Materijal uz točke dnevnog reda 5. 6. i 24. biti će dostavljen naknadno.

O prijedlogu akata iz točke 2., 11., 12. 23. i 24.dnevnog reda u tijeku je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, te će se izvješća o provedenom savjetovanju dostaviti naknadno.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 20.12.2023. godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Kompletan materijal preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednica Općinskog vijeća
Iva Letina