23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj, 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 27.07.2023. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže:

Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnika i početku mandata zamjenika vijećnika

Izvjestitelj: Predsjednik Mandatnog povjerenstva Ivan Lipovac,

DNEVNI RED

 1. Izvješća o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu Općine Matulji za 2022. godinu
 1. Komunalac d.o.o. – izvjestitelj Uprava društva
 2. Liburnijske vode d.o.o.- izvjestitelj Uprava društva
 3. Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d. – izvjestitelj Uprava društva
 4. Nova Liburnija d.o.o.- izvjestitelj Uprava društva
 5. Žičara Učka d.d. – izvjestitelj Uprava društva
 6. KD Autotrolej d.o.o. – izvjestitelj Uprava društva
 7. Turistička zajednica Općine Matulji – izvjestitelj Direktorica TZ
  ______________
 1. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 8 Naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3)

Izvjestitelji: Predstavnik izrađivača Plana, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Zaključak o dodjeli donacije NK Mune za pokroviteljstvo Općine Matulji nad organizacijom „Memorijalnog nogometnog turnira Miloš Dujmović“

Izvjestitelj Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović,

 1. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za postavu montažnog objekta na k.č. 994/3 k.o. Jušići Nadi Kalinić, vl. Obrta za trgovinu i prijevoz HLL, Kastav, Tijanovo 3

Izvjestiteljica: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović,

 1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.04. do 30.06.2023. godine, Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela
 1. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Matulji,

Izvjestitelj predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Ivana Bratović i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

Napomena: O prijedlogu akata vezanom uz točku 5. u tijeku je javno savjetovanje, te će se izvješće o provedenom javnom savjetovanju dostaviti naknadno.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 26.07.2023. godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Materijale za vijeće preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić