22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj, 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 06.06.2023. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara,

Izvjestitelji: Zamjenik općinskog načelnika Eduard Baćić i Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Opatija Igor Ravnić

  1. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Matulji za 2022. godinu

Izvjestitelj Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Opatija Igor Ravnić,

  1. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Matulji za 2023. godinu,

Izvjestitelji: Zamjenik općinskog načelnika Eduard Baćić i Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Opatija Igor Ravnić,

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Matulji u projekt „Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine – igralište Brešca“,

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela,i v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

  1. Prijedlog Odluke o skidanju statusa javnog dobra na k.č. 4673/11 k.o. Puži

Izvjestitelj predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja Vladan Mekterović,

  1. Prijedlog Odluke o skidanju statusa javnog dobra na k.č. 637/369 k.o. Kućeli

Izvjestitelj predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja Vladan Mekterović,

  1. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Matulji,

Izvjestitelj predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Ivana Bratović i v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

Napomena: Materijali uz točke 5. i 6. i 7. dnevnog reda dostaviti će se naknadno. O prijedlozima akata vezanim uz točku 1. i 3. u tijeku je javno savjetovanje, te će se izvješće o provedenom javnom savjetovanju dostaviti naknadno.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 05.06.2023. godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Kompletne materijale preuzmite OVJDE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić