21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/0015
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0002
Matulji, 10.12.2018
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18)

Sazivam

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 20. prosinca 2018. godine (četvrtak) , s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 
DNEVNI  RED:
 

  1. Donošenje Proračuna Općine Matulji za 2019.godinu i projekcije 2020.-2021.godina

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
Dodatne materijale za 1. točku Dnevnog reda 21. sjednice preuzmite OVDJE.

  1. Donošenje Plana razvojnih programa 2019.-2021. g.

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
 

  1. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2019.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
 
Napomena: Materijali za sve točke dnevnog reda dostavljeni su Vam u materijalima 19.sjednice Općinskog vijeća koja se održala dana 27.11.2018. godine.
Uz točku 1. predloženog dnevnog reda dostavljamo Vam korigirani skraćeni Proračun Općine Matulji za 2019. godinu i projekcije 2020.-2021. godinu, a koje se odnose na usvojenu Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade i neusvojenu Odluku o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji. 
Uz točku 1. predloženog dnevnog reda dostavljamo Vam i Financijski plan i Program Dječjeg vrtića Matulji za 2019. godinu i projekcije 2020.-2021. godinu.
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.
Materijale za sjednicu preuzmite OVDJE.

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc.oec.,v.r.