18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15–pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 31.01.2023. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. godini

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak,

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Matulji u projekt „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Matulji, objekt Rupa-Lipa“ unutar tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (referentni broj natječaja: 11-00089)iz LRS LAG-a „Terra liburna“

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović,

  1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih i počasnih priznanja Općine Matulji za 2023. godinu

Izvjestitelji: Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Ivana Bratović i V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović,

  1. Informacija o rješavanju problematike buke na lokaciji M.M.A. poslovanje d.o.o. ex TIBO u Matuljima,

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović,

  1. Izvješće o prisutnosti vijećnika sjednicama Općinskog vijeća i sjednicama radnih tijela

Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Igor Barak, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović,

  1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.10. do 31.12.2022. godine

Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

Napomena: materijal uz točku 5. dnevnog reda biti će dostavljen nakon razmatranja na sjednici Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 30.01.2023.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Materijal za 18. sjednicu vijeća preuzmite OVJDE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić