16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/0009
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0002
Matulji, 30.08.2018.
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18) a u svezi sa člankom 62. stavka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/09, 16/13, 8/14, 22/14-pročišćeni tekst i 36/14)

Sazivam

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 6. rujna 2018. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD Klana“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Izvjestitelj: Zamjenik Općinskog načelnika Bruno Frlan
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.
Materijale preuzmite na ovom linku.
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.,v.r.