15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15–pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 29.11.2022. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka,

Izvjestitelji predstavnici Grada Rijeke zaduženi za poslove Urbane aglomeracije Rijeka,

  1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Matulji, Izvjestiteljica ravnateljica Dječjeg vrtića Matulji,
  1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Matulji,

Izvjestiteljica ravnateljica Dječjeg vrtića Matulji,

  1. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Matulji,

Izvjestiteljica v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

  1. Prijedlog imenovanja mrtvozornika na području Općine Matulji,

Izvjestiteljicav.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

  1. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Matulji za razdoblje 2023.-2026.,

Izvjestitelj Zamjenik općinskog načelnika Eduard Baćić i v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

  1. Prijedlog Plana djelovanja Općine Matulji u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, Izvjestitelj Zamjenik općinskog načelnika Eduard Baćić i v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 28.11.2022.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Kompletne materijale za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić