ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

Odluku u pdf. formatu preuzmite OVDJE.