ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJI

Odluku u pdf. formatu preuzmite OVDJE.