OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI PRIJAVE ZA POSLOVE POPISIVAČA

OBAVJEŠTAVAMO JAVNOST DA JE U TIJEKU JAVNI POZIV DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POSAO POPISIVAČA I KONTROLORA U DRUGOJ FAZI PROVEDBE POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE KOJI ĆE SE PROVEST OD 27. RUJNA DO 17. LISTOPADA 2021..

S OBZIROM DA JOŠ UVIJEK ZA PODRUČJE OPĆINE MATULJI NIJE POPUNJEN UKUPNO PLANIRANI BROJ POPISIVAČA, DRŽAVNI ZAVOD POZIVA SVE ZAINTERESIRANE GRAĐANE DA SE PRIJAVE, A POSLJEDNJI DAN ROKA ZA PRIJAVU JE NEDJELJA 18.07.2021.

PREMA INFORMACIJAMA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU POPISIVAČ MOŽE ZARADITI IZMEĐU 5.000 I 6.000 KUNA.

ZAINTERESIRANI KANDIDATI ZA SUDJELOVANJE U POPISU TREBAJU NA MREŽNIM STRANICAMA POPISA (WWW.POPIS2021.HR) POPUNITI PRIJAVU ZA POPISIVAČA/KONTROLORA, ODGOVARAJUĆI NA PITANJA O OSOBNIM PODACIMA, ISKUSTVU U POSLOVIMA ANKETIRANJA, INFORMATIČKOJ PISMENOSTI TE NA DEMOGRAFSKA PITANJA.

KANDIDAT MOŽE SAMO JEDANPUT POPUNITI PRIJAVU. PRI POPUNJAVANJU PRIJAVE OBAVEZAN JE PRILOŽITI OBOSTRANO SKENIRANU FOTOKOPIJU OSOBNE ISKAZNICE.

UVJETI ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA POPISIVAČA/KONTROLORA JESU:
– DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE S PREBIVALIŠTEM ILI REGULIRANIM BORAVIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ
– NAVRŠENIH 18 GODINA U TRENUTKU POPUNJAVANJA PRIJAVE
– ZAVRŠENO NAJMANJE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
– POZNAVANJE RADA NA RAČUNALU
– VALJANA ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE.

POPISIVAČI OBAVLJAJU POPISIVANJE SVIH POPISNIH JEDINICA KOJE NISU SAMOSTALNO POPISANE, OSOBNIM INTERVJUOM SA STANOVNIŠTVOM S POMOĆU ELEKTRONIČKIH UREĐAJA TE OBAVLJAJU KONTROLU PODATAKA PRIKUPLJENIH U PRVOJ FAZI POPISA KOJA ĆE SE PROVODITI OD 13. RUJNA 2021. DO 26. RUJNA 2021. SAMOSTALNIM POPISIVANJEM STANOVNIŠTVA ELEKTRONIČKIM SUSTAVOM E-GRAĐANI.
KONTROLORI NADZIRU RAD ODREĐENOG BROJA POPISIVAČA TE IM DAJU SMJERNICE ZA RAD, TIJEKOM TRAJANJA POPISA S NJIMA ODRŽAVAJU SASTANKE I PRUŽAJU IM METODOLOŠKU POMOĆ, KONTROLIRAJU TOČNOST I OBUHVAT PRIKUPLJENIH PODATAKA TE OBAVLJAJU DRUGE POSLOVE UTVRĐENE METODOLOGIJOM POPISA.
POPISIVANJE U NAVEDENOM RAZDOBLJU ZAHTIJEVA PUNI DNEVNI ANGAŽMAN POPISIVAČA I KONTROLORA (UKLJUČUJUĆI SUBOTE I NEDJELJE) TE JE NUŽAN PREDUVJET DA KANDIDAT ZA POPISIVAČA ILI KONTROLORA NEMA DRUGIH POSLOVNIH/ŠKOLSKIH OBVEZA.

VIŠE INFORMACIJA MOŽE SE PRONAĆI NA MREŽNIM STRANICAMA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU HTTPS://WWW.DZS.HR/