OBAVIJEST O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA U ULICI STANKA MILIHA

Obavještavamo javnost da će u srijedu, 13.10.2021., započeti radovi na izgradnji priključnog ogranka i priključnog okna na javnoj površini za priključenje objekata na adresama Stanka Miliha 12, 14 i 16, na javnu sanitarnu odvodnju.

Izvođač radova su Liburnijske vode d.o.o., a predviđeno trajanje je 3 – 5 radnih dana, ovisno o vremenskim uvjetima.