JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021.

Obavještavamo sve udruge i druge organizacije civilnog društva da je dana 01. veljače 2021.godine objavljen

 JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021.

 Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, koji se financiraju iz Proračuna Općine Matulji za 2021., a odnose se na javne potrebe iz područja društvenih djelatnosti od interesa za Općinu Matulji.

 

Prijave se podnose za sljedeća područja:

– obrazovanje,

– kultura,

– socijalna skrb,

– poljoprivreda,

– zaštita okoliša.

 

Rok za prijavu na natječaj je 02.OŽUJAK 2021.

Prijave se šalju na obrascima koji su sastavni dio Javnog natječaja na sljedeću adresu:

Općina Matulji

Trg M.Tita 11., 51 211 Matulji

s naznakom:

„Ne otvaraj – Javni natječaj za udruge”

Sastavni dio Javnog natječaja čine Upute za prijavitelje te obvezni obrasci .

Javni natječaj, upute te obrasci dostupni su na web stranici Općine Matulji OVDJE!!!!

 

          Matulji, 01.veljače 2021.godine

                                                           OPĆINA MATULJI