JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 24 POSLOVNE ZONE PERMANI (K12)

KLASA: 350-01/20-01/0003
URBROJ: 2156/04-03-02/2-21-0014
Matulji, 04.10.2021.

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 24 poslovne zone Permani (K12) za javnu raspravu (KLASA: 350-01/20-01/0003, URBROJ: 2156/04-03-02/2-21-0013) od 29. rujna 2021. godine, nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja 24 poslovne zone Permani (K12)

 

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 24 poslovne zone Permani (K12) provest će se u trajanju od 15 (petnaest) dana u razdoblju od 11. listopada 2021. do 25. listopada 2021. godine uz pridržavanje preporuka nadležnih Stožera civilne zaštite glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.

 

  1. Javni uvid u izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 24 poslovne zone Permani (K12) moći će se izvršiti svakog radnog dana u suterenu zgrade Općinske uprave Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji u uredovno vrijeme za prijem stranaka (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak: 9:00 – 11:00 i utorak 12:30 – 16:30) te na mrežnim stranicama Općine Matulji – www.matulji.hr.

 

  1. Javno izlaganje održat će se 13. listopada 2021. godine (srijeda) u 13:00 sati u prostoru ulaza Školske sportske dvorane Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 2/A.

 

  1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 24 poslovne zone Permani (K12) mogu se podnositi za vrijeme trajanja javne rasprave i to na sljedeći način:
  • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana,
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja,
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi nositelju izrade Plana, na adresu Općina Matulji, Trg m. Tita 11, 51211 Matulji, zaključno sa 25. listopada 2021. godine.

 

  1. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Prijedlog plana IiD UPU 24 PZ Permani- link

Pročelnik

Jedinstvenog upravnog odjela

Danijel Jerman, dipl.iur.