POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA ORGANIZACIJU DOGAĐANJA U SKLOPU MANIFESTACIJE “MATULJSKE LJETNE VEČERI“

Poziv za dostavu ponude za organizaciju događanja u sklopu manifestacije “Matuljske ljetne večeri“ preuzmite OVDJE.

Više...

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 023-01/21-01/0006
URBROJ. 2156-04-03-01/21-0010

U Matuljima 10.lipnja 2021.godine

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

S a z i v a

konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 15. lipnja 2021. godine (utorak) s početkom u 19.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

Više...

PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆU ZA ODMOR ZA 2021. GODINU

Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji, poziva pravne i fizičke osobe da dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2021. godinu, sve temeljem članka 20. i 49. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17), članka 73. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20) i Odluke o porezima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/01, 50/13, 16/18 i 39/20) putem obrasca za prijavu Prijava podataka – porez na kuće za odmor.

Više...

OBAVIJEST

Dana 07. lipnja 2021.godine održana je primopredaja dužnosti u Općini Matulji između Ćiković Maria kojemu je dana 06.06.2021.godine prestala dužnost općinskog načelnika Općine Matulji te Vedrana Kinkela koji je dana 07.06.2021.godine stupio na dužnost općinskog načelnika Općine Matulji.

Više...

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE R-2 (DPU-3)

Objava javne rasprave

Prijedlog plana (zip.)

 

Više...

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA MATULJI

Konačni rezultati drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika  i zamjenika općinskog načelnika općine Matulji provedenog 30. svibnja 2021. – link

Više...

REZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MATULJI PROVEDENOG 30. SVIBNJA 2021.

Rezultati drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika općine Matulji provedenog 30. svibnja 2021. – link

Više...

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE R-2 (DPU-3)

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU-3) – link

Više...

OBAVIJEST O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 7 POSLOVNE ZONE MALI BRGUD K7

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja 7 Poslovne zone Mali Brgud K7 – link

Više...

PODRŠKA U TRUDNOĆI – CIKLUS RADIONICA ZA TRUDNICE I KAMP ZA DJECU

Obavijest o dva najnovija programa Udruge Foliot – podrška u trudnoći – ciklus radionica za trudnice i kamp za djecu.

Više...