JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU

Dana 10.5.2021. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2021. godinu.

 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava u Proračunu Općine Matulji za 2021. godinu, a najkasnije do 17.12.2021. godine.

Više...

JAVNI POZIV – ISKAZ INTERESA ZA ZEMLJIŠTE UNUTAR RZ MIKLAVIJA

Pozivaju se sve zainteresirani poduzetnici da putem ovog javnog poziva iskažu svoj interes odnosno potrebe za zemljištem unutar RZ Miklavija koje bi im bilo potrebno za gradnju poslovnih objekata ili drugog obavljanja poslovne djelatnosti.

Više...

JAVNI POZIV ZA VINOGRADARE ZAINTERESIRANE ZA SADNJU NASADA – VINOGRADA SA MEĐUVRSNM KRIŽANCIMA VINOVE LOZE

Javni poziv preuzmite OVDJE.

Više...

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE MATULJI

O B A V I J E S T

Obavještavamo sudionike na lokalnim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Matulji te općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Matulji da je Općinsko izborno povjerenstvo Općine Matulji dana 30.travnja 2021.godine utvrdilo pravovaljanost kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Matulji i kandidatura za izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Matulji te sastavilo Zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Matulji kao i Zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Matulji.

Više...

OBAVIJEST

OBAVJEŠTAVAMO POLITIČKE STRANKE TE DRUGE SUDIONIKE NA PREDSTOJEĆIM LOKALNIM IZBORIMA DA JE OPĆINSKI NAČELNIK DONIO DANA 21.04.2021. GODINE ZAKLJUČAK KOJIM SE UREĐUJU UVJETI KORIŠTENJA ŠTANDOVA, STOLOVA TE DRUGE OPREME U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI RADI PROVEDBE IZBORNE PROMIDŽBE.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

KLASA: 944-05/21-01/0023
URBROJ: 2156/04-03-01/52-21-0002
Matulji, 22.04.2021.godine

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije
“ 26/09,38/09 i 08/13), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U
VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA NA TEMELJU RASPISANOG NATJEČAJA

OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/21-01/0003
URBROJ: 2156-04-03-01/21-0010
Matulji, 20.04.2021.

O B A V I J E S T

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na temelju raspisanog Natječaja za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za samoupravu i upravu, na radno mjesto Viši savjetnik za provedbu projekata iz područja društvenih djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca – u daljnjem tekstu: Natječaj

Više...

ORGANIZIRANO DEŽURSTVO

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE MATULJI

O B A V I J E S T

Obavještavaju se sudionici na lokalnim izborima koji će se održati dana 16.svibnja 2021.godine da će Općinsko izborno povjerenstvo Općine Matulji imati organizirano dežurstvo u sjedištu na adresi Trg M.Tita 11 Matulji, radi ovjere očitovanja kandidatura te zaprimanja kandidatura i to:

Više...

OBAVIJEST: ODVOJENO PRIKUPLJANJE RECIKLABILNE FRAKCIJE KOMUNALNOG OTPADA

Općina Matulji je u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavila spremnike za odvojeno prikupljanje reciklabilne frakcije komunalnog otpada. Tijekom mjeseca svibnja 2021. godine Komunalac d.o.o. započinje sa dodjelom spremnika na području Općine Matulji koji zamjenjuju narančaste vrećice.

Spremnici će se dijeliti po naseljima prema donjem rasporedu:

Više...

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJI

Odluku u pdf. formatu preuzmite OVDJE.

Više...