PRIOPĆENJE O UVJETIMA I NAČINU PRIJEMA STRANAKA U RAZDOBLJU 25.SVIBNJA DO 01.LIPNJA

Obavještavamo javnost da je općinski načelnik donio dana 22.svibnja 2020.godine Odluku prema kojoj će Općina Matulji ponovno omogućiti prijem stranaka ali u ograničenim slučajevima i uvjetima.

Tako će u razdoblju od 25.svibnja do 01.lipnja 2020.godine, Općina Matulji primati stranke isključivo uz prethodnu najavu putem telefona ili putem elektroničke pošte. Izuzetno, u slučaju izuzetno opravdanih razloga, stranke se mogu primiti bez prethodne najave. Stranke se u pravilu primaju u ulaznom holu za koju će se prigodu postaviti pult na kojem će se moći predati i/ili preuzeti pismena ili obaviti razgovor sa službenikom s kojim je sastanak dogovoren. Službenici koju su dogovorili prijem stranke su dužni nositi zaštitnu masku kod prijema u ulaznom holu uz pridržavanje razmaka od min 1,5 metara. Prilikom ulaska u zgradu stranke su dužne dezinficirati ruke.

Izuzetno, moguć je prijem stranaka u uredima, u kojem je slučaju službenik dužan dočekati stranku na ulazu te ispratiti stranku kod napuštanja zgrade. Molimo sve stranke da maksimalno koriste komunikaciju putem e-maila radi ostvarivanja svojih prava ili dobivanja bilo kakvih potrebnih informacija i dokumenata. Ovisno o epidemiološkim prilikama za razdoblje nakon 01.lipnja biti će donijeta nova odluka.

ODLUKA